JĘDRZEJEWSKI, T. U źródeł założycielskiego mitu polskiego romantyzmu, czyli jak jest zrobiona antologia „Walka romantyków z klasykami”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 12 (15), p. 133-146, 12 jun. 2022.