SIERMIŃSKA, A. Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 243-258, 20 jun. 2021.