SIWIEC, M. „Sytuacja” Norwida – „sytuacja” Baudelaire’a. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 141-160, 20 jun. 2021.