FABIANOWSKI, A. Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito...”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 335-348, 20 jun. 2021.