WĘGRZYN, I. Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplicy. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 161-182, 20 jun. 2021.