DYBIZBAŃSKI, M. Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 182-202, 20 jun. 2021.