KARASIŃSKA, M. W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramatu. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 275-291, 20 jun. 2021.