KOSOWSKA, E. Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku. Rekonesans. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 10 (13), p. 385-398, 26 abr. 2020.