BARTNIKOWSKA-BIERNAT, M. Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 365-375, 20 jun. 2021.