PIETRAS, W. Wers na pograniczach wersologii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 11 (14), p. 259-273, 20 jun. 2021.