DRZEWIECKA, E. Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 4(7), p. 435-453, 2 jun. 2014.