GARBOL, T. „Œconomia divina” Czesława Miłosza jako projekt dystopii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 4(7), p. 383-396, 2 jun. 2014.