ROT-BUGA, E. „Szczęśliwe niegdy ruskie [...] kraje” − Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielonej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 4(7), p. 307-332, 2 jun. 2014.