ABRAMOWICZ, M. Aksjologiczny wymiar przestrzeni w starofrancuskiej literaturze dworskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 4(7), p. 127-139, 2 jun. 2014.