OWCZARZ, E. „Drogi, które idą...” O rzekach Kraszewskiego (wstępne rozpoznanie). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 5(8), p. 231-251, 1 jun. 2015.