WIERZBICKA-TRWOGA, K. Epigramatyka barokowa w świetle analizy logicznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 5(8), p. 135-148, 1 jun. 2015.