LESZCZYŃSKI, G. „Wojnę domową śpiewam więc i głoszę” − wojnę na księgi, indeksy i katalogi. O rząd młodych dusz. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.2, p. 217-229, 4 jul. 2019.