STAROWNIK, A. Profile Chrystusa w „Albumie Orbis” Norwida. Wstępne rozpoznanie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.2, p. 97-113, 4 jul. 2019.