BORYSOWSKA, A. Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.2, p. 83-96, 4 jul. 2019.