BIELAK, A. „Impresa: Calando poggiando”, „Krótkość żywota” i „Na toż” Daniela Naborowskiego jako parafrazy tetrastychów Pierre’a Matthieu i Claude’a Guicharda. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.2, p. 13-28, 4 jul. 2019.