AUGUSTYNOWICZ, C. Między zawłaszczeniem a rywalizacją: kilka uwag na temat pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej w najnowszej historiografii angloamerykańskiej i niemieckiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 163-174, 4 jul. 2019.