KOWALSKA-NADOLNA, U. Czy doświadczanie historii jest możliwe? Między “ciemną turystyką” a “przedsiębiorstwem Holokaust”. Przypadek Terezína. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 123-134, 4 jul. 2019.