SOUKOPOVÁ, B. Praga – narodowa lektura przestrzeni. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 111-121, 4 jul. 2019.