SOSNOWSKA, D. Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 97-110, 4 jul. 2019.