HUDZIK, A. Stworzyć miasto i jego przestrzenie w opowiadaniu – przypadek Lublina. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 81-95, 4 jul. 2019.