BARAN-SZOŁTYS, M. Gonzo, ironiczna nostalgia, magiczny realizm, czyli jak opowiedzieć traumatyczne, transnarodowe historie z pogranicza. Przykłady z literatury polskiej XXI wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 63-80, 4 jul. 2019.