WIERZEJSKA, J. Krajobraz rodzimy. Środkowe i Wschodnie Karpaty w polskim dyskursie turystycznym i krajoznawczym lat 1918–1939. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 33-62, 4 jul. 2019.