JOBST, K. Krajobraz sakralny i mityczny. Krym w kontekście wschodnioeuropejskim. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 9(12) cz.1, p. 11-32, 4 jul. 2019.