Janicka, A. (2022). Antologizowanie nadmiaru. Pozytywizm polski w ujęciach antologicznych. Przypadek „Przeglądu Tygodniowego”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 245-260. https://doi.org/10.32798/pflit.891