Całek, A. (2022). Wołanie anioła i milczenie poety: „Modlitwa” Cypriana Norwida w kontekście psychologii procesu twórczego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 293-315. https://doi.org/10.32798/pflit.883