Zwierzyński, L. (2022). Podwójny splot. Norwida poetyka myślenia otwartego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 317-336. https://doi.org/10.32798/pflit.882