Kuran, M. (2022). Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 61-82. https://doi.org/10.32798/pflit.827