Kwapisz, J. (2022). Między antologią a fragmentem. O hellenistycznych zbiorach epigramów. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 25-44. https://doi.org/10.32798/pflit.810