Linde-Usiekniewicz, J., Kołakowski, M., & Kacprzak, M. (2017). Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskie „Podróże Guliwera”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 7(10), 55-68. https://doi.org/10.32798/pflit.80