Lewicki, A. (2022). Antologizowanie jako forma polityki miejsca. Przypadek Bieszczadów – „Wiersze z Rzeszowskiego”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 163-178. https://doi.org/10.32798/pflit.788