Samsel, K. (2022). Antologizowanie wojny. Funkcja antologizowania w polskich i brytyjskich antologiach poezji wojennej 1939−1944. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 197-212. https://doi.org/10.32798/pflit.780