Kaliszuk, P. (2022). (Nie)możliwe antologie i definicyjne meandry nowoczesnej literatury „górskiej”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 147-162. https://doi.org/10.32798/pflit.777