Stachura-Lupa, R. (2022). O antologizowaniu w drugiej połowie XIX wieku (na marginesie antologii Władysława Bełzy). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 113-130. https://doi.org/10.32798/pflit.774