Potkański, J. (2022). Niedokończona psychoza Witolda Gombrowicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 387-401. https://doi.org/10.32798/pflit.773