Piechota, D. (2022). „Puszcza jodłowa” Stefana Żeromskiego w świetle tradycji przyrodopisarskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), 373-386. https://doi.org/10.32798/pflit.756