Siermińska, A. (2021). Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 243-258. https://doi.org/10.32798/pflit.624