Ławski, J. (2021). „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego – czarny romantyzm spoza modelu „antagonizmu wieszczów”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 349-363. https://doi.org/10.32798/pflit.606