Siwiec, M. (2021). „Sytuacja” Norwida – „sytuacja” Baudelaire’a. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 141-160. https://doi.org/10.32798/pflit.605