Fabianowski, A. (2021). Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito.”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 335-348. https://doi.org/10.32798/pflit.604