Węgrzyn, I. (2021). Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplicy. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 161-182. https://doi.org/10.32798/pflit.602