Rzepniewska, A. (2021). Juliusz Słowacki − konstruktor przełomów we własnej twórczości. Znaki cezurowania w wierszu „Ostatnie wspomnienie. Do Laury”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 11 (14), 125-139. https://doi.org/10.32798/pflit.599