Dybizbański, M. (2021). Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 182-202. https://doi.org/10.32798/pflit.597