Osuch, M. (2021). „Lepiej byś był w domu siedział.” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 295-313. https://doi.org/10.32798/pflit.587