Kosowska, E. (2020). Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku. Rekonesans. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (10 (13), 385-398. https://doi.org/10.32798/pflit.581