Czarnecki, J. (2020). Muzycznoliteracki agon tożsamości: „Konrad Wallenrod”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (10 (13), 227-241. https://doi.org/10.32798/pflit.572